Naše služby

Pro prodávající

 • Zprostředkování prodeje a pronájmu všech typů nemovitostí
 • Převody členských práv a povinností k družstevním bytům
 • Odborné poradenství před prodejem nemovitosti, pomoc při stanovení tržní ceny
 • Příprava podkladů nutných k uzavření smlouvy (výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy, nabývací tituly)
 • Komplexní právní servis - zajišťujeme veškerý právní servis spojený s převodem nemovitostí a bytových jednotek ve spolupráci s advokátními kancelářemi, tzn. sepis smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy včetně vkladu do katastru nemovitostí, dohody o převodu členských práv a povinností, darovací smlouvy, smlouvy o věcném břemeni, zápisy v katastru nemovitostí a ostatní
 • Zajištění vyhláškových a tržních znaleckých posudků
 • Daňové přiznání - pomůžeme Vám s vypracováním a podáním daňového přiznaní pro daň z převodu nemovitosti u příslušného finančního úřadu, na přání za Vás dle svěřenecké smlouvy tuto daň uhradíme
 • Pomoc s přepisem elektroměru, vodoměru a plynoměru
 • Prezentace zakázky
 • Inzerce na internetu - denně aktualizované stránky www.agenturapartner.cz a www.sreality.cz, dále např.  www.nemovitosti.cz, www.ceskereality.cz, www.centrum.cz, www.realitymorava.cz a další                                                                  
 • Inzerce v tisku                                                                                                                                          
 • Inzerce na vývěsních tabulích a jiných veřejně dostupných místech

 

 

Pro kupující

 • Zprostředkování nákupu všech typů nemovitostí
 • Převody členských práv a povinností k družstevním bytům
 • Bezplatná evidence v databázi zájemců
 • Bezplatné informování o změnách a novinkách (telefonicky, e-mailem)
 • Bezplatné prohlídky nemovitostí
 • V rámci provize zajistíme komplexní právní servis a přípravu podkladů nutných k uzavření smlouvy
 • Bezplatné poradenství v oblasti financování nemovitosti – spolupracujeme s finančními poradci zastupujícími finanční ústavy, kteří pro Vás zprostředkují hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření
 • Pomoc s přepisem elektroměru, vodoměru a plynoměru
 
 
 
© Copyright 2007 Agentura PARTNER s.r.o.